fbpx

Odpady – będą kary…

 

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z aktem prawnym, rady gmin w ciągu 12 miesięcy są zobowiązane do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy.

Do najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone przez nowelizację aktu prawnego można zaliczyć zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami oraz dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.  Po dostosowaniu prawa miejscowego do zapisów ustawy, mieszkańcy nie będą już mogli zadeklarować nieselektywnego gromadzenia odpadów i będą zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych. W sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie obciążony opłatą za wywóz nieczystości wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy dla osób gromadzących odpady w sposób selektywny. Członkowie wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli nie będą stosować się do zasad segregowania odpadów, będą karani zbiorowo. Konieczne, więc będzie również stosowanie zamykanych wiat śmietnikowych, które uchronią mieszkańców przed podrzucaniem śmieci przez osoby niezamieszkujące nieruchomości.

Niższe opłaty zapłacą jednak właściciele nieruchomości, którzy posiadają własne kompostowniki oraz kompostują bioodpady. Dodatkowo, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje rodzinom wielodzietnym. Każda 6 i kolejna osoba będąca członkiem rodziny wielodzietnej, jest zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każda z rodzin jest zgodnie z powyższym obciążana za maksymalnie 5 zamieszkujących osób. Związek Międzygminny GOAP przypomina, że do potwierdzenia zwolnienia z części opłaty konieczne jest podanie numerów Kart Dużej Rodziny.

Selektywna zbiórka odpadów obowiązuje 5 różnych frakcji. W celu selektywnej zbiórki należy odpady umieszczać do pojemników z właściwym oznaczeniem. Do niebieskiego należy wyrzucać papier, w tym tekturę, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do zielonego – szkło. Z kolei pojemnik brązowy przeznaczony jest na bioodpady, a czarny, pomarańczowy lub niemalowany (cynkowany) – na odpady zmieszane.

Zbieraniem odpadów zajmuje się w Polsce niemal 8 tysięcy podmiotów, a 6,5 tysiąca posiada zezwolenie na ich przetwarzanie. A jest, co przetwarzać! Statystycznie w Polsce powstaje, co roku ok. 12 mln ton odpadów komunalnych, z czego 500 tys. ton to plastik, zaś opakowania po produktach stanowią w sumie 1 mln ton. Oznacza to, że przeciętny Polak wytwarza 321 kg odpadów rocznie!

Dyrektywy Unii Europejskiej wymagają, co raz wyższego odzysku tworzyw sztucznych. Wymagany poziom odzysku surowców w Polsce do roku 2029 to aż 90%. Do osiągnięcia takiego wyniku, konieczna jest zmiana przyzwyczajeń społeczeństwa. Poniżej podpowiadamy, jak ograniczyć produkcję odpadów w życiu codziennym:

 • idź na zakupy z własną torbą
 • wybieraj produkty bez zbędnych opakowań
 • powiedz „nie” naczyniom jednorazowym
 • wykorzystuj ponownie opakowania
 • idź na kawę z własnym kubkiem

Eksperci gorąco zachęcają do szczególnej troski o bioodpady, ponieważ tylko one podlegają recyclingowi w 100 procentach, a stanowią około 30 procent wszystkich śmieci. Gromadzenie bioodpadów w odpowiednich, brązowych pojemnikach pomaga również utrzymać suche pojemniki przeznaczone do pozostałych frakcji, co spowoduje, że odzyskamy więcej surowca wtórnego. Do brązowych pojemników, przeznaczonych na bioodpady wrzucamy:

 • trawę, liście, rozdrobnione gałęzie
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
 • obierki owoców i warzyw
 • skorupki jaj
 • pozostałości roślinne, kwiaty
 • resztki żywności (bez mięsa)
 • przeterminowane owoce i warzywa
 • fusy po kawie i herbacie.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” udostępnił aplikację Wywozik GOAP. Aplikacja pozwala na sprawne zarządzanie odpadami. Udostępnia, bowiem informacje o terminach wywozu śmieci, odpadów wielkogabarytowych, czy choinek. W przypadku nieprawidłowości za jej pośrednictwem w prosty sposób można zgłosić również reklamację ZM GOAP. Dla poszukujących wskazówek, aplikacja udostępnia wiele użytecznych informacji w zakresie poprawnej zbiórki odpadów.

 

 

Podobne wpisy