fbpx

Ochrona przeciwpożarowa — obowiązki zarządcy nieruchomości

Ochrona przeciwpożarowa — obowiązki zarządcy nieruchomości

Ochrona przeciwpożarowa — obowiązki zarządcy nieruchomości

Większość z nas ceni sobie bezpieczeństwo. Chcemy móc spokojnie spędzać czas w swoich mieszkaniach, wiedząc, że nic złego nam nie grozi. Jedną z niebezpiecznych sytuacji, która może przydarzyć się w każdym budynku, jest pożar. Czasem, aby do niego doprowadzić, starczy chwila nieuwagi. Na szczęście istnieją przepisy, które mają na celu zapobiec takim sytuacjom.

Dziś przedstawimy Wam obowiązki zarządcy nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odpowiemy na pytanie, na czym polega ochrona przeciwpożarowa budynków.

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa?

Zgodnie z przepisami prawa ochrona przeciwpożarowa polega na realizowaniu działań, mających ma celu ochronę życia i zdrowia, ale także mienia i środowiska, przed zagrożeniami związanymi z roznieceniem ognia. Odpowiedzialny za to jest właściciel budynku. Jego obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wszystkie przepisy, które w teorii powinny zapobiec powstawaniu pożaru lub też jego rozprzestrzenianiu, zostały spełnione. Jeśli budynek ma wyznaczonego zarządcę nieruchomości lub jest pod dzierżawą instytucji, wówczas to oni przejmują wszystkie lub część obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową.

Ochrona przeciwpożarowa budynków – akty prawne

Wyjaśniliśmy już, na czym polega ochrona przeciwpożarowa budynków oraz jakie są jej cele. W polskim systemie prawnym istnieją akty, które ściśle regulują jej zakres oraz opisują dokładnie obowiązki z nią związane.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Działania związane z ochroną przeciwpożarową ściśle reguluje zbiór przepisów, które zawarte są w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Akty te określają niezbędne środki bezpieczeństwa, dotyczące zapobiegania powstawaniu pożarów oraz ich zwalczania. Mają one zastosowanie już na etapie konstruowania budynku. Jego projekt musi być przygotowany tak, aby zapewniać ochronę przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zgodność z obowiązującymi normami ocenia rzeczoznawca. Ponadto właściciele budynków są zobowiązani do przestrzegania szeregu zasad, które opisane są w Ustawie i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest zapobieganie groźnym sytuacjom oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na jej terenie. W Ustawie o ochronie przeciwpożarowej są dokładnie przytoczone czynności, które musi on wykonać. Należą do nich:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • przypilnowanie, by w budynku znajdowały się sprawne urządzenia przeciwpożarowe i gotowe do użytku gaśnice,
 • dopilnowanie, by osoby znajdujące się na terenie nieruchomości miały możliwość ewakuacji,
 • przygotowanie budynku w sposób umożliwiający przeprowadzenie akcji ratowniczej,
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do przepisów przeciwpożarowych,
 • ustalenie sposobu postępowania w przypadku pożaru.

Dbanie o bezpieczeństwo to nasz wspólny obowiązek

Pomimo że to na zarządcy nieruchomością ciąży odpowiedzialność zadbania o ochronę przeciwpożarową, musimy pamiętać, że my również mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Bardzo często w regulaminach obowiązujących na terenie danego obiektu mamy wyszczególnione zasady, których powinniśmy przestrzegać w trosce o zdrowie nas wszystkich.

O jakich zasadach może przypominać nam zarządca nieruchomości?

Nawet jeśli zasady te nie wynikają z regulaminu wewnętrznego obiektu, warto się do nich stosować:

 • Unikajmy palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w częściach wspólnych nieruchomości.
 • Niedopałki wyrzucajmy w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Nie zastawiajmy dróg przeciwpożarowych. Utrudnia to straży pożarnej dotarcie na czas w miejsce pożaru. Pamiętajmy również, że możemy dostać za to mandat.
 • Nie grillujmy na balkonach i ogródkach przydomowych – nie tylko może przeszkadzać to sąsiadom, ale także powodować niebezpieczne sytuacje.
 • Nie pozostawiajmy na korytarzach wózków i rowerów – ich opony są łatwopalne, ponadto mogą blokować drogi ewakuacji.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić, na czym polega ochrona przeciwpożarowa oraz jakie obowiązki ma w tym zakresie zarządca nieruchomości. Pożar jest wyjątkowo niebezpieczną sytuacją, która zagraża ludziom, zwierzętom oraz środowisku. Wiąże się nie tylko z płomieniem i wysoką temperaturą, ale także z dymem, który utrudnia oddychanie i zanieczyszcza powietrze. Pamiętajmy, aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo i unikać sytuacji, które mogą doprowadzić do rozniecenia ognia.

Jeśli jesteś świadkiem pożaru, koniecznie zawiadom odpowiednie służby! Zadzwoń pod 998 lub 112.

Podobne wpisy