fbpx

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Według polskiego prawa bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego. Wszystko to za sprawą ustawy o Prawie bankowym z 1997 roku, która określa, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy lub utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, instytucja może wypowiedzieć umowę bądź obniżyć wartość kredytu. Jakie sytuacje muszą zaistnieć, żeby bank zdecydował się na taki krok? Przyjrzyjmy się dokładniej tej sprawie.

Wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny.

Bardzo ważne jest to, jak dokument jest skonstruowany. Są w nim zawarte szczegóły dotyczące spłaty zobowiązania, celu wydania pożyczonych pieniędzy oraz niezbędne terminy wypowiedzeń czy rozwiązania umowy. Jednym z głównych powodów wypowiedzenia przez bank umowy jest przeznaczenie środków w inny sposób niż określony w dokumencie. Może być to przykładowo zakup pojazdu czy lokalu usługowego zamiast nieruchomości. Podobnie stanie się w przypadku zmiany lokalu mieszkalnego w usługowy, ponieważ przeznaczenie nieruchomości jest niezgodne z umową. Jeśli lokal zostanie zdewastowany, czyli straci na wartości, bank również może chcieć wypowiedzieć umowę. Dzieje się to dlatego, gdyż spadek wartości nieruchomości jest dla instytucji bankowych tym samym, co jej strata. W konsekwencji, na adres korespondencji możemy otrzymać pismo od banku wypowiadające dany nam kredyt. Jeśli zdarzyło się, że straciliśmy pracę, warto porozmawiać z wierzycielem. Banki mogą udzielić wakacji kredytowych, które są rozwiązaniem, które pozwoli to uniknąć straty zdolności kredytowej oraz przedterminowego zakończenia umowy o kredyt hipoteczny przez kredytodawcę.

Termin wypowiedzenia kredytu.

Co następuje po otrzymaniu wypowiedzenia? Kredytobiorca ma czas na spłatę zobowiązania – termin jest ustalony wcześniej i zapisany w umowie, jednak najczęściej wynosi on 30 dni. Jeśli nie ma możliwości spłaty zobowiązania, co dzieje się zwłaszcza przy wysokich sumach, bank skieruje sprawę do sądu. Ten wyda nakaz zapłaty, od którego można odwołać się w ciągu 14 dni. Po tym czasie rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. Komornik może wystawić nieruchomość na licytację lub zająć pensję.

Co zrobić po otrzymaniu wypowiedzenia umowy kredytowej?

Po pierwsze – nie unikaj kontaktu z bankiem. Skontaktuj się z kredytodawcą i postaraj się negocjować warunki spłaty długu. Warto pamiętać, że banki mają możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji kredytu. Oznacza to zmianę warunków kredytu tak, aby dłużnik mógł spłacić zobowiązanie. Warto pamiętać, że po prawidłowo przeprowadzonym programie naprawczym, instytucja nie może wypowiedzieć umowy kredytowej. Jeśli dłużnik nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy, może spróbować udowodnić na drodze sądowej, że bank niesłusznie zdecydował się na taki krok. W tym przypadku należy jednak przygotować się, że postępowanie sądowe może potrwać nawet kilka lat.

Podsumowanie

W przypadku otrzymania decyzji o rozwiązanie umowy o kredyt hipoteczny warto kontaktować się z kredytodawcą. Bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego w terminie w niej określonym, a powodem może być m.in. niewywiązanie się z ustaleń przez kredytobiorcę.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy