fbpx

Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych

Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych

Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych

Każdy kierujący pojazdem powinien wiedzieć, że parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych dozwolone jest tylko dla osób posiadających specjalne orzeczenie. Często zdarza się jednak, że na osiedlach mieszkaniowych popularnie zwane koperty zajmowane są przez nieuprawnione osoby. Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych i jakie kary spotkać mogą kierowców za nieprzestrzeganie zasad?

Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym posiadacz karty parkingowej dla niepełnosprawnych nie musi stosować się do znaków drogowych dotyczących zakazu postoju na kopercie. Zasadę tę stosuje się także do kierowców, którzy przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową. Kartę taką wydaje się:

  • osobie posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ograniczający możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osobie niepełnosprawnej do 16 roku życia, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • placówce, która zajmuje się rehabilitacją lub edukacją osób ze znacznym ograniczeniem możliwości poruszania się.

W momencie pozostawiania samochodu na miejscu dla niepełnosprawnych karta parkingowa powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu na desce rozdzielczej za przednią szybą. Umiejscowienie karty musi pozwalać na odczytanie jej numeru i daty ważności.

Jakie przewidziane są kary za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Nieuprawnione parkowanie na kopercie jest wykroczeniem, za które przewidziana jest kara. W związku z wysoką szkodliwością społeczną tego czynu kierowcy narażają się na mandat w wysokości od 500 do ponad 1000 złotych oraz od 0 do 7 punktów karnych. Od czego zależy wysokość mandatu?

  • 500 zł – standardowa kara za parkowanie na kopercie bez uprawnień i oznakowania samochodu;
  • 300 zł – kara za posługiwanie się kartą parkingową bez uprawnień;
  • 800 zł – mandat za jednoczesne stawanie w niedozwolonym miejscu oraz nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową – w opinii policjantów podszywanie się za niepełnosprawnego zasługuje na szczególne potępienie, dlatego też kara ta jest tak wysoka;
  • ponad 1000 zł – taki mandat otrzyma kierowca za jednoczesne stawanie w niedozwolonym miejscu oraz nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową, jeżeli konieczne jest dodatkowo odholowanie pojazdu.

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych, gdzie zgłosić?

Często nie jesteśmy pewni, gdzie powinniśmy zgłosić nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Jeżeli zauważymy, że jakiś kierowca bezpodstawnie zaparkował swój pojazd na kopercie lub też nie położył w widocznym miejscu karty parkingowej, możemy to zgłosić na policję lub straż miejską. Pierwszym sposobem jest zadzwonienie na numer 986 (straż miejska) lub 997 (policja). Możemy także wykonać zdjęcie, które następnie zostanie przekazane władzą. Należy jednak pamiętać, że na zdjęciu takim musi znaleźć się pojazd z widocznym numerem rejestracyjnym, zbliżenie tego numeru oraz zdjęcie przedniej szyby, pokazujące brak karty parkingowej.

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych na osiedlach jest niestety często spotykane. Kierowcy tłumaczą się brakiem czasu lub miejsc. Należy jednak pamiętać, dla kogo przeznaczone są to miejsca. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim musi więc więcej przestrzeni parkingowej, aby swobodnie móc się wydostać z pojazdu. Nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych jest wykroczeniem podlegającym karze od 500 do ponad 1000 złotych. Jest to też przede wszystkim przejawem braku empatii i wyobraźni.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy