fbpx

Prawa i obowiązki właścicieli mieszkań

Prawa i obowiązki właścicieli mieszkań

Za co odpowiedzialny jest właściciel mieszkania?

Gubicie się w regulaminach, natłoku obowiązków i nie wiecie, jakie są prawa przysługujące każdemu z właścicieli mieszkań? Dobrze trafiliście, pomożemy Wam uporządkować wiedzę. Informacje, które przeczytacie, przydadzą Wam się w praktyce. Jeśli kupiliście mieszkanie to czas dowiedzieć się o prawach i powinnościach, które Was nie ominą. Od teraz będziecie odpowiadać za zmiany dotyczące nieruchomości, wybór zarządu a czasami także za organizację spotkań wspólnoty, gdy będzie taka potrzeba.

Prawa i obowiązki właściciela mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mają prawo do korzystania ze swojego lokum oraz z części wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzeń, która należy do wszystkich, obejmuje cały budynek oraz plac, który się przy nim znajduje. To znaczy: dojścia i dojazdy do bloku, klatki schodowe, windy, centralne ogrzewanie, strychy, suszarnie czy piwnice. Każdy z właścicieli mieszkań ma prawo korzystać ze wspólnych części w jednakowym zakresie, nie ograniczając przy tym innych. Dodatkowo mają oni możliwość zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania nieruchomości. Najlepiej wtedy zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, dysponując minimum 1/10 udziałów w całej nieruchomości. Pamiętajcie, każdy z właścicieli może głosować nad zasugerowaną inicjatywą. Co ważne, prawa członka wspólnoty mieszkaniowej obejmują również ustalenia wysokości opłat, które powinny pokryć koszty działania zarządu i jego wynagrodzenia.

Do obowiązków właścicieli mieszkań należy rozliczanie się z kosztów dotyczących utrzymania części wspólnych. To znaczy, że wszelkie naprawy i zachowanie porządku leżą po ich stronie. Wspólnota mieszkaniowa ma za zadanie pilnować wszystkich rozrachunków.

Należą do nich również:

– wydatki na remonty i konserwację budynku,

– wszelkie opłaty związane z dostarczaniem energii, również do części wspólnych – antena zbiorcza, winda,

– podatki i ubezpieczenia nieruchomości.

Każdy posiadający mieszkanie zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących obowiązku domowego i regulaminu, które można znaleźć w ogólnodostępnych miejscach – najczęściej na klatce czy tablicy ogłoszeń. Ma też powinność udostępnić lokal w celu konserwacji, remontu czy usunięcia awarii, która dotyczy także części wspólnej lub innych lokali.

Prawa i obowiązki właściciela mieszkania wobec lokatorów

Według prawa właściciel przed udostępnieniem lokalu mieszkalnego nie musi informować wspólnoty o zamiarach przyjęcia najemcy. Robi to na własną odpowiedzialność. Aby zabezpieczyć się przed lokatorem, który będzie niewypłacalny lub problematyczny ma możliwość sprawdzenia, czy ma on pracę oraz jakimi dochodami dysponuje. W niektórych przypadkach wynajmujący proszą również o referencje poprzedniego właściciela, u którego lokator wcześniej mieszkał. Formalnością, której oczekuje gospodarz, może być również zapłacenie kaucji przed zawarciem umowy. Warto wiedzieć, że prawa właściciela lokalu mieszkalnego pozwalają mu na podniesienie wysokości czynszu w trakcie trwania umowy. Pamiętajmy również o tym, że gdy najemca nie przestrzega założeń zawartych w umowie, to właściciel może złożyć mu wypowiedzenie bez zachowania ustalonego wcześniej terminu.

Do obowiązków dysponenta mieszkania należy przede wszystkim zapewnienie lokatorom sprawnego działania instalacji i urządzeń znajdujących się w mieszkaniu. Najemcy nie powinni mieć problemów z korzystaniem z bieżącej wody, energii elektrycznej czy gazowej. W roli wynajmującego lokal są również naprawy usterek, które nie są spowodowane winą najemcy. Lokal pod względem technicznym powinien pozostawać w niezmiennym stanie od czasu przekazania go nowym mieszkańcom. Ilość sprawowanych obowiązków może przytłoczyć każdego inwestora. Dlatego warto pomyśleć o zatrudnieniu zarządcy nieruchomości, który przejmie uciążliwe zadania.

Podsumowanie

Prawa i obowiązki właścicieli mieszkań obejmują bardzo duży zakres działań. Muszą oni wywiązywać się ze wszystkich powinności wobec wspólnoty mieszkaniowej i lokatorów. Posiadając kilka mieszkań, można mieć trudności z ich nadzorem. Warto wtedy sięgnąć po pomocną dłoń do partnera w zarządzaniu nieruchomościami, którym my również jesteśmy. Nasi zarządcy mają doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje, dlatego właśnie doskonale rozumieją potrzeby właścicieli mieszkań oraz mieszkańców!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy