fbpx

Rodzaje najmu mieszkania: jakie są różnice i co trzeba wiedzieć?

Rodzaje najmu mieszkania: jakie są różnice i co trzeba wiedzieć?

Rodzaje najmu mieszkania: jakie są różnice i co trzeba wiedzieć?

Jeszcze do niedawna nie rozróżniano rodzajów najmu, ponieważ obowiązywały jednolite zasady, które określał kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie praw lokatorów. Pod koniec 2009 roku sytuacja diametralnie się zmieniła z powodu pojawienia nowych potrzeb na rynku. Przyszłych najemców aspekt ten może wprowadzać w niemałe zakłopotanie, dlatego przedstawiamy różnice pomiędzy tymi dokumentami i wskazujemy na najważniejsze elementy.

Aktualnie w polskim prawie wyróżniamy cztery rodzaje umów: najem tradycyjny, okazjonalny, instytucjonalny z dojściem do własności i ten bez takiej możliwości. W praktyce to trzy pierwsze opcje są najczęściej wykorzystywane. Każdy z wariantów ma swoje plusy i minusy dla najemcy, jak i właściciela.

Najem tradycyjny

Ten rodzaj kontraktu może oferować każdy posiadacz mieszkania i zwiera się go na czas określony bądź nieoznaczony. Wymagana jest także kaucja, której wysokość każdy właściciel ustala indywidualnie, jednak maksymalnie może wynosić dwunastokrotność miesięcznego czynszu. W przypadku eksmisji, każdy najemca może skorzystać z pomieszczenia tymczasowego, a niektórym przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Wynajmujący nie ma prawa zwiększyć opłat w trakcie trwania umowy, o czym mówi artykuł 8a i 9 ustawy o ochronie praw lokatorów. Jest to najem, w którym to mieszkaniec zostaje objęty największą ochroną.

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny obejmuje wyłącznie lokale wynajmowanych prywatnie. W tym przypadku umowa musi zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Kaucja zależy od woli obu stron, a jej maksymalna wartość może wynosić sześciokrotność opłat za mieszkanie. Najemca nie ma żadnego prawda do pomieszczenia tymczasowego w przypadku nakazu opuszczenia oraz musi podpisać notarialne oświadczenie o poddaniu się eksmisji. Właściciel może swobodnie podnosić czynsz na podstawie klauzul umownych. Cechą charakterystyczną dla tego rodzaju dokumentu jest obowiązek zadeklarowania tymczasowego lokum na wypadek eksmisji i zgłoszenie wynajmu w urzędzie skarbowym.

Najem instytucjonalny z dojściem do własności i bez

Te rodzaje najmu mogą oferować tylko przedsiębiorcy na czas konkretnie oznaczony. Kaucja, podobnie jak w najmie okazjonalnym, zależy od porozumienia obu stron i nie może przekraczać kwoty sześciokrotnie większej niż miesięczne opłaty. Najemca nie ma prawa do lokalu socjalnego, ma obowiązek podpisania oświadczenia o poddaniu się eksmisji, a czynsz może być podniesiony w każdej chwili. Istnieją drobne różnice pomiędzy kontraktem z dojściem do własności i bez takiej możliwości. W najmie, gdzie taka opcja nie występuje, lokator nie musi deklarować lokum zastępczego na wypadek nakazu jego opuszczenia, natomiast w drugiej sytuacji występuje stopniowy wykup lokalu na podstawie dopłat do czynszu Po jego spłacie, mieszkanie przechodzi na najemcę jednak należy zauważyć, że bardzo rzadko dochodzi do takiej sytuacji.

Podsumowanie

Podsumowując, najem tradycyjny jest zdecydowanie bardziej korzystny dla lokatora, a okazjonalny i instytucjonalny – dla właściciela. Aspektem łączącym wszystkie warianty jest to, że możliwość wypowiedzenia umowy pojawia się w momencie, gdy najemca zwleka z płatnością czynszu przez 3 miesiące i zalega z regulacją tej kwoty przez cały kolejny miesiąc. Dodatkowy termin płatności, czyli okres 1 miesiąca, musi zostać wyznaczony pisemnie, a lokator powinien zostać uprzedzony o możliwym rozwiązaniu umowy. Czas wypowiedzenia zawsze wynosi 1 miesiąc. Decydując się na wynajęcie mieszkania, sprawdźcie jaką umowę oferuje właściciel i wybierzcie najlepszy wariant dla siebie.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy