fbpx

Strefa zamieszkania a strefa ruchu na osiedlach

Strefa zamieszkania a strefa ruchu na osiedlach

Strefa zamieszkania a strefa ruchu na osiedlach

Strefa ruchu i strefa zamieszkania to obszary, na których obowiązują całkiem odmienne przepisy. Nierzadko zdarza się, że kierowcy nie odróżniają ich od siebie. Warto dobrze poznać specyfikę tych pojęć, ponieważ występują na podobnych obszarach, przykładowo osiedlach. Czym się różnią i jakie korzyści niosą dla mieszkańców? Już tłumaczymy! Chcąc dobrze zrozumieć różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami, warto zajrzeć do Prawa o ruchu drogowym. Artykuł 2 definiuje je następująco:

„strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”

„strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”

Strefa zamieszkania

Zacznijmy od przeanalizowania pojęcia strefy zamieszkania. Według prawa o ruchu drogowym wjazd i wyjazd z niej muszą być odpowiednio oznakowane. Wjeżdżając do strefy zamieszkania, zauważysz znak D-40, czyli „znak drogowy strefa zamieszkania”, wyjeżdżając zaś D-41 „koniec strefy zamieszkania”.

Strefy zamieszkania często wyznacza się w miejscach, w których porusza się wielu pieszych, więc w szczególności na osiedlach mieszkaniowych i osiedlach domków jednorodzinnych. Głównym celem jej wyznaczenia jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, które tam zamieszkują, uczęszczają do szkół, robią zakupy czy wypoczywają.

Jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania?

· Pierwszeństwo pieszych
Nie ma obowiązku malowania przejść dla pieszych. Mogą oni swobodnie poruszać się po całym jej obszarze. Piesi nie mają obowiązku poruszania się chodnikiem, poboczem czy w kolumnie.
· Dzieci do lat 7
W strefie zamieszkania dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, nie muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
· Progi zwalniające
Bardzo często montuje się w strefie zamieszkania progi zwalniające. Ponadto nie muszą być one
oznaczone znakami pionowymi, ostrzegającymi przed zbliżaniem się do popularnie zwanego „garba”.
· Ograniczenie prędkości
W takim obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, o czym często zdają się zapominać kierowcy. Pamiętać jednak należy, że przejazd 70 km/h w takim miejscu może skutkować utratą prawa jazdy.
· Miejsca postoju
Wyznaczona są specjalne miejsca do postoju. Tylko tam dozwolone jest parkowanie pojazdu, nawet jeżeli wybrane przez nas miejsce nie łamie zapisów kodeksu drogowego i nie utrudnia ruchu.
· Opuszczanie strefy
Opuszczając strefę zamieszkania, należy pamiętać, aby ustąpić pierwszeństwa wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa ruchu

Według prawa o ruchu drogowym, tak jak w poprzednim przypadku, wjazd i wyjazd ze strefy ruchu musi być oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. Obszar strefy wyznaczają znaki D-52 „strefa ruchu” oraz D-53 „koniec strefy ruchu”

Strefa ruchu wyznaczana jest na drodze wewnętrznej, lub kilku takich drogach. Obowiązują w niej wszystkie przepisy drogowe jak na drodze publicznej. Na drogach wewnętrznych w teorii nie obowiązują normalne zasady ruchu drogowego, dlatego jej zarządca może ustanowić strefę ruchu. Policja na takim obszarze może ukarać kierowcę za każde wykroczenie. Najczęściej obszarem, na którym wyznacza się strefę ruchu, są wjazdy na osiedla czy parkingi przy centrach handlowych.

Jakie zasady obowiązują w strefie ruchu?

• Pierwszeństwo pieszych
W odróżnieniu od strefy zamieszkania w strefie ruchu nie obowiązuje pierwszeństwo dla pieszych.
• Progi zwalniające
W przeciwieństwie do strefy zamieszkania, dopuszczalna prędkość może być tu większa niż 20km/h. W związku z tym, jeśli dozwolony jest przejazd powyżej 30km/h progi zwalniające muszą być oznaczone.
• Ograniczenie prędkości
W związku z tym, że obowiązują w niej normalne przepisy drogowe, kierowcy nie mogą przekraczać
prędkości. Jeżeli strefa znajduje się na terenie zabudowanym, to obowiązuje w niej ograniczenie prędkości do 50 km/h. Kierowcy powinni pamiętać, że od 1 czerwca 2021 roku zmieniły się przepisy ruchu drogowego – zrównano dopuszczalną prędkość przez całą dobę w terenie zabudowanym do 50 km/h.
• Miejsca postoju
Kierowcy nie mogą pozostawiać swoich pojazdów w miejscach niedozwolonych np. przeznaczonych dla niepełnosprawnych.

Strefa ruchu

Pierwszeństwo przejazdu
Bardzo ważny w strefie ruchu jest porządek przejazdu. Nie można się w takich miejscach spodziewać sygnalizacji świetlnej. Jeżeli pierwszeństwo nie jest wyznaczone znakami pionowymi lub poziomymi, kierowcy powinni przestrzegać tzw. zasady prawej ręki – pierwszeństwo mają ci kierowcy, którzy wyjeżdżają z uliczek po prawej stronie.

Opuszczanie strefy
Wyjazd z niej traktowany jest jako włączenie się do ruchu, zatem należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym pojazdom znajdującym się na drodze. Czasami zdarza się, że znaki drogowe A-7 „ustąp pierwszeństwa” oraz B-20 „STOP” przypominają kierowcom o tym obowiązku przy wyjedźcie z wyznaczonych stref.

Wprowadzenie zarówno strefy ruchu, jak i zamieszkania na osiedlach mieszkaniowych niesie za sobą wiele konsekwencji dla mieszkańców. Strefa zamieszkania jasno określa nadrzędność pieszego nad pojazdem mechanicznym. Podwyższa to zdecydowanie komfort mieszkańców, pozwalając im na swobodne przemieszczanie się. Strefa ruchu jest również często stosowana na osiedlach mieszkaniowych, ponieważ nakazuje kierowcom przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego, podwyższając bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy