fbpx

Świadectwo energetyczne – nowy obowiązek

Świadectwo energetyczne – nowy obowiązek

Świadectwo energetyczne – nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań i domów oraz zarządców nieruchomości.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego nakłada nowy obowiązek na właścicieli i zarządców nieruchomości. W praktyce oznacza to, że od kwietnia 2023 r. przy każdej sprzedaży czy wynajmie nieruchomości wymagane jest świadectwo energetyczne.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument, który określa efektywność energetyczną budynku lub mieszkania. Wydawane jest po dokonaniu oceny różnych czynników, takich jak np. wielkość budynku, zastosowane systemy izolacji, ogrzewania, wentylacji, dostępność dokumentacji technicznej i inne aspekty wpływające na zużycie energii. Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Koszt przygotowania świadectwa energetycznego dla mieszkania waha się od 400 do 900 zł.

Co m.in. powinno znaleźć się w świadectwie energetycznym?

 • zapotrzebowanie na energię, niezbędną do zapewnienia ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz chłodzenia.
 • parametry techniczno-użytkowe budynku np. data budowy, rodzaje przegród budowlanych, sposób ogrzewania, wentylacji chłodzenia
 • jednostkową wielkość emisji CO
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
 • zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku

Jakie są konsekwencje braku świadectwa energetycznego?

W przypadku nie przedstawienia świadectwa przy transakcji najmu lub sprzedaży ustawodawca przewidział karę grzywny do 5000 zł.

Dlaczego świadectwo energetyczne jest ważne?

 1. pomaga ocenić ile energii będzie zużywać dane mieszkanie oraz jakie będą koszty związane z opłatami za energię. Może być decydującym czynnikiem dla osób wynajmujących, które szukają oszczędności na rachunkach za energię
 2. może wskazać na potrzebę ewentualnych modernizacji energetycznych, które mogą przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji nieruchomości w przyszłości
 3. informując o emisji dwutlenku węgla i wpływie nieruchomości na środowisko jest ważnym czynnikiem w aspekcie ochrony środowiska
 4. mieszkania o lepszej efektywności energetycznej tzn. posiadające dobre systemy izolacji termicznej, efektywne systemy grzewcze i wentylacyjne przekładają się na wygodę i zdrowie użytkowników
 5. posiadanie pozytywnego świadectwa energetycznego wpływa na wartość nieruchomości, energooszczędne budynki są bardziej atrakcyjne dla dla potencjalnych najemców lub kupujących.

Podsumowanie

Świadectwo energetyczne nieruchomości jest wymaganym dokumentem przy wynajmie, jak i sprzedaży mieszkań. Pomaga najemcom i nabywcom ocenić koszty związane ze zużyciem energii oraz dokonać świadomego wyboru. Dodatkowo, świadectwo energetyczne może stanowić wskazówkę dla właścicieli nieruchomości dotyczącą ewentualnych modernizacji energetycznych, które przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji w dłuższej perspektywie.

Resideo jako solidny partner na rynku nieruchomości przygotowuje wymagane świadectwa dla swoich klientów. W naszej ofercie znajduje się także usługa sporządzenia takiego dokumentu dla podmiotów nie będących jeszcze naszymi klientami. Niezbędne informacje dotyczące zużycia energii zawieramy już na poziomie ofertowania nieruchomości, w ten sposób wynajmujący posiada komplet informacji potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej najmu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.  Podobne wpisy