fbpx

Wspólnota mieszkaniowa – co mówią o niej przepisy?

Wspólnota mieszkaniowa – co mówią o niej przepisy?

Wspólnota mieszkaniowa – co mówią o niej przepisy?

Decydując się na kupno mieszania, często stajemy się częścią wspólnoty mieszkaniowej. Wielu z nas zaczyna się wówczas zastanawiać, czym tak właściwie ona jest. Jakie przepisy regulują jej funkcjonowanie? Czy kiedy do niej należymy, nakładane są na nas jakieś obowiązki? Jakie mamy prawa? Kto należy do zarządu i jak on funkcjonuje? Czym wspólnota mieszkaniowa różni się od spółdzielni? Spokojnie! Zdajemy sobie sprawę, że możecie czuć się zagubieni i przychodzimy więc do was z odpowiedziami na nurtujące pytania.

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Wiele osób jest ciekawych jak założyć wspólnotę mieszkaniową. Odpowiedź jest prosta. Nie da się. Powstaje ona z mocy prawa, kiedy w obrębie danej nieruchomości lokale należą do więcej niż jednej osoby. Wówczas automatycznie każdy właściciel staje się członkiem wspólnoty. Jeśli jest ich mniej niż troje, wówczas jej funkcjonowanie określają przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast gdy posiadaczy jest więcej, podlega ona pod Ustawę o własności lokali.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z treścią ustawy, jeśli mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, w której właścicieli lokali jest więcej niż troje, konieczne jest podjęcie uchwały powołującej zarząd. Może być on jedno lub kilkuosobowy. Do jego kompetencji należy reprezentowanie wspólnoty w kontaktach z firmami zewnętrznymi. Zajmuje się również pośredniczeniem pomiędzy ogółem właścicieli a poszczególnymi lokatorami. Stanowisko zarządcy wspólnoty mieszkaniowej objąć może któraś z osób posiadających lokal, zewnętrzna firma zajmująca się administracją lub oba te organy jednocześnie. W praktyce to właśnie zarząd będzie odpowiadał chociażby za usuwanie usterek w częściach wspólnych, podpisywanie umów czy zbieranie od lokatorów potrzebnych funduszy.

Zebrania i uchwały wspólnoty mieszkaniowej – jak to właściwie działa?

Jednym z obowiązków zarządu jest organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej. Konieczne jest zwołanie chociaż jednego w roku, w terminie do 31 marca, w trakcie którego powinien zostać uchwalony roczny plan budżetu. Wszyscy lokatorzy muszą dostać informacje o zebraniach co najmniej tydzień wcześniej, koniecznie na piśmie. W czasie ich trwania omawia się istotne dla wspólnoty mieszkaniowej tematy, dlatego warto w nich uczestniczyć. Ustawa mówi o tym, że każdy z właścicieli ma prawo, ale także obowiązek brać udział w decydowaniu o wspólnocie.

W czasie trwania zebrań lub w ramach indywidualnego zbierania głosów przez zarząd podejmowane są uchwały. Dotyczą one ważnych dla nieruchomości spraw. Aby przyjąć taki dokument, musi się za nim opowiedzieć większość lokatorów. Głosy nie są jednak liczone w sposób prosty, a procentowo, w zależności od ilości udziałów w nieruchomości. Jeśli jeden z lokatorów posiada 10% danej nieruchomości, a inny 5%, to głos tego pierwszego ma dwa razy większą wagę. Wspólnota może przyjąć uchwałę, że w danej sprawie każdy właściciel ma jeden głos.

Wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia

Niektórzy zastanawiać się będą, czym wspólnota mieszkaniowa różni się od spółdzielni. Otóż ta druga ma osobowość prawną. W jej obrębie działa rozbudowana administracja, która finansowana jest z pieniędzy członków. Aby do niej należeć, musimy posiadać spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do nieruchomości oraz uiścić opłatę członkowską. Właściciele lokali, pomimo płacenia czynszu, nie mają też większego wpływu na zarządzanie budżetem. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej jest inaczej. Jej członkowie, biorąc udział w zebraniach i głosowaniach organizowanych przez zarząd, mogą wspólnie podejmować takie decyzje.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że naszym artykułem rozwialiśmy wasze wątpliwości i odpowiedzieliśmy na nurtujące was pytania. Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele. To ważne, aby zdawali sobie sprawę z zasad jej funkcjonowania oraz przysługującym im praw i obowiązków. Znajomość przepisów regulujących jej funkcjonowanie również może okazać się przydatna. Warto dbać o wspólne dobro i brać udział w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej. To właśnie decyzje, które są tam podejmowane, mają realny wpływ na komfort naszego życia.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy