fbpx

Wycinka czy ochrona drzew?

Wycinka czy ochrona drzew?

Wycinka czy ochrona drzew?

Ochrona drzew jest niezwykle istotna dla naszej planety i przyszłych pokoleń. Drzewa pełnią wiele kluczowych funkcji ekologicznych czy społecznych, a ich zachowanie ma ogromne znaczenie dla utrzymania równowagi ekosystemów. Wycinka drzew jest uregulowana konkretnymi przepisami, w zależności od terenu, na którym się znajdują.

Wycinka drzew na terenach prywatnych

W Polsce wycinka drzew na terenie prywatnym regulowana jest przez prawo, a proces ten wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i spełnienia określonych warunków. Warto pamiętać, że szczegółowe przepisy mogą się różnić w zależności od lokalnych regulacji i planów zagospodarowania przestrzennego.

Powodów do usunięcia drzewa z ogrodu może być wiele. Możliwe, że roślina jest już stara, chora lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że przewróci się na dom, zagrażając zdrowiu i życiu domowników. W innym przypadku może być to zwykła chęć przearanżowania otoczenia lub wpuszczenia większej ilości światła do domu.

Przed przystąpieniem do wycinki drzew na terenie prywatnym konieczne jest zgłoszenie takiej działalności odpowiednim organom. W większości przypadków wymagane jest zgłoszenie w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta, odpowiedzialnym za sprawy ochrony środowiska. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje jak imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz mapę określającą usytuowanie rośliny. Organ wydaje decyzję i określa warunki, jakie należy spełnić podczas wycinki drzew. Może to obejmować obowiązek posiadania specjalistycznego sprzętu, zatrudnienia wykwalifikowanej ekipy do wycinki, określonego terminu przeprowadzenia prac itp.

Wycinka drzew na terenach publicznych

W przypadku wycinki drzew na terenie publicznym odbywa się na podstawie szczegółowej analizy oraz planowania. Zarządcy opracowują plan wycinki drzew, biorąc pod uwagę stan zdrowia drzew, ich umiejscowienie, konieczność zachowania równowagi ekologicznej itp.

Gdy drzewo znajduje się na terenie zabytkowym wniosek o pozwolenie usunięcia powinien trafić w ręce wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jak miasta chronią drzewa?

Miasta, których powierzchnie ograniczają możliwość rozwoju terenów zielonych, muszą w szczególny sposób zadbać o istniejącą zieleń i drzewa, aby pozostały żywe i w dobrej kondycji zdrowotnej. W Poznaniu wsparciem procesu ochrony drzew jest Zarządzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew . Opracowane standardy bazują na wiedzy eksperckiej oraz dotyczą zagadnień związanych z ochroną i utrzymaniem drzew ujętych w trzech dokumentach:

1. „Standard cięcia i pielęgnacji drzew”, który stanowi opis wytycznych, procedur i technik stosowanych w pracach z drzewami, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zachowanie integralności i dobrostanu drzewa.

2. „Standard inspekcji i diagnostyki drzew”, który określa zasady oceny drzew oraz nadaje strukturę i określa procedury związane z oceną drzew, w celu obniżenia ryzyka wykonywanych prac w otoczeniu drzew.

3. „Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, który przedstawia sposób skutecznej ochrony drzew i innych form zieleni w ramach realizowanych procesów inwestycyjnych, zarówno na obszarze inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania.

Warto te standardy traktować jako propozycję dobrych praktyk dla właścicieli i zarządzających nieruchomościami.

Koszty wycinki drzew

Wycinanie drzew lub krzewów bez odpowiedniego pozwolenia wiąże się z karami finansowymi, które wynoszą dwukrotność opłaty ustalonej za usunięcie. Sama wartość kwoty za wycinkę drzewa, mając już zezwolenie, jest zależna od gatunku drzewa, jego rozmiaru, rozłożystości korony oraz zagospodarowania przestrzeni wokół usuwanego pnia. Aktualnie ceny zaczynają się od 50 zł, wycięcie drzewa o obwodzie 25 cm wynosi 270 zł, a przy 26-50 cm — 410 zł. Płatność należy uregulować maksymalnie po 14 dniach od uzyskania ostatecznego pozwolenia na wycinkę. Nie trzeba jednak uiszczać tej opłaty, jeśli roślinę przesadzi się w inne miejsce i zachowa ona swoja żywotność przez następne 3 lata.

Podsumowanie

Podejmując decyzję o wycięciu drzewa, należy zwrócić uwagę, na jakim terenie się znajduje, a następnie skierować wniosek o pozwolenie do odpowiedniej osoby. Warto pamiętać, że roślinę należy usunąć tylko w ostateczności, kiedy zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. W pozostałych przypadkach należy skonsultować się ze specjalistami, którzy doradzą, w jaki sposób poradzić sobie z problemem. Na decyzję w sprawie wycinki chorego lub grożącego zawaleniem drzewa czeka się od miesiąca do dwóch, także należy uzbroić się w cierpliwość. Jest to niezwykle ważne, żeby uniknąć zbędnych kosztów.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy