fbpx

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy

Jak wygląda i co powinien zawierać?

Ocena stanu technicznego mieszkania jest jednym z najważniejszych elementów przekazania mieszkania nowemu najemcy. Protokół zdawczo-odbiorczy to zabezpieczenie zarówno dla najemcy, jak i właściciela mieszkania. Jak wygląda i co powinien zawierać? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię pytania.

podpis

1. Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale protokół zdawczo-odbiorczy to pojęcie określone w ustawie (art.6c ustawy o ochronie praw lokatorów). Jest to dokument określający stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Jest to podstawa rozliczeń przy zwrocie lokalu. Pozwala stronom umowy uniknąć nieporozumień i konfliktów. Spisanie go to najczęściej ostatni etap wynajmu mieszkania, jak i zakończenia wynajmu.

2. Kiedy sporządza się protokół?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który powinien być towarzyszyć każdej umowie najmu mieszkania czy lokali. Spisanie go to najczęściej ostatni etap wynajmu mieszkania, jak i zakończenia wynajmu.

3. Na co zwrócić uwagę?

Wypełniając protokół, pamiętaj, żeby być jak najbardziej precyzyjnym i nie pomijać nawet pozornie mało istotnych szczegółów. Wypisz dokładnie, co wchodzi w skład wyposażenia mieszkania. Zwróć szczególną uwagę na elementy, które posiadają już widoczne uszkodzenia lub mogą łatwo ulec zniszczeniu. Dobrą praktyką jest także załączenie dokumentacji fotograficznej mieszkania i jego wyposażenia. Zrób zdjęcia całego lokalu, sprzętów elektronicznych, mebli i innych przedmiotów.

Dobrze jest także sfotografować wszelkie uszkodzenia i ubytki, np. pęknięcie glazury czy porysowane okna. Fotografia może zostać załączona jako wydruk lub zapisana w formacie cyfrowym. Pamiętaj, żeby protokół zawierał także kod do domofonu i wskazanie liczby kompletów kluczy do nieruchomości. Sporządź dwa egzemplarze – jeden dla najemcy i wynajmującego.

4. Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

Dokładny adres przekazywanego lokalu wraz z datą przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania lokalu,

• dane Najemcy,

• stan liczników: wody, gazu, prądu i podzielników ciepła – należy określić lokalizację i numer licznika, a także opisać jego stan, ewentualnie dopisać uwagi. Strony mają także możliwość spisania dodatkowych ustaleń. Stan liczników jest niezbędny dla późniejszych rozliczeń z dostawcami usług.

protokół

• Ustalenia poczynione w dniu przekazania lokalu – w tym miejscu protokołu Najemca i Wynajmujący mogą zamieścić informację o innych, niewspomnianych wcześniej ustaleniach dotyczących wynajmu,

• wizytacja kontrolna – strony ustalają między sobą zasady, a także daty wizytacji kontrolnych,

• dokładny opis poszczególnych pomieszczeń zawierający stan konkretnych elementów, datę inwentaryzacji, stan/uwagi dotyczące poszczególnych przedmiotów.

• Czytelne podpisy najemcy i wynajmującego.

Strony mogą oczywiście podjąć decyzję o spisaniu dodatkowych ustaleń. Nie należy pomijać także pomieszczeń przynależnych np. piwnicy, garażu czy komórki lokatorskiej!

Mimo że spisywanie protokołu może zająć dużo czasu, nie powinno się go pomijać. Tworzony jest on jako zabezpieczenie zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego. Dobrze i rzetelnie spisany dokument pozwoli uniknąć nieporozumień w kwestii usterek i zniszczenia przedmiotów, co w konsekwencji może uchronić strony przed próbami wyłudzenia pieniędzy czy postępowania sądowego.

Pobierz przykładowy protokół zdawczo-odbiorczy!

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy protokół zdawczo-odbiorczy w wygodnym formacie!

Dziękujemy za zaufanie!

Masz więcej pytań?    Podobne wpisy