fbpx

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii COVID-19

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii COVID-19

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii COVID-19

Każda wspólnota mieszkaniowa, w skład której wchodzi więcej niż troje właścicieli, musi powołać zarządcę lub zarząd, o czym pisaliśmy już wcześniej. Jednym z zadań tego organu jest organizowanie zebrań. Pomimo że mieszkańcy niechętnie w nich uczestniczą, dają one możliwość realnego wpływu na interesy wspólnoty. Podczas ich trwania często poruszane są znaczące kwestie, a także zapadają istotne decyzje. Niestety, organizacja zebrania wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii COVID-19 nie jest dla zarządcy nieruchomości łatwym zadaniem. Wiąże się z jednej strony z koniecznością śledzenia i przestrzegania zmieniających się zasad, natomiast z drugiej dbaniem o interes mieszkańców.

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej – obowiązki zarządcy nieruchomości

Na początku chcielibyśmy przedstawić sprawę organizacji zebrań wspólnoty mieszkaniowej od strony formalnej. O wszystkich kwestiach z tym związanych przeczytać możemy w Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Właśnie ten dokument informuje o konieczności organizacji przynajmniej jednego zebrania w roku. Musi się ono odbyć w terminie nie późniejszym niż 31 marca.

Podczas jego trwania następuje uchwalenie rocznego planu budżetu, który stanowi podstawę do wydatków inwestycyjnych wspólnoty. Oceniana jest również praca obecnego zarządu. O dniu, godzinie, miejscu i porządku obrad musi zostać poinformowany w formie pisemnej każdy właściciel lokalu co najmniej tydzień przed datą zebrania. Ustawa mówi o tym, że każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo, ale także obowiązek brać udział w decydowaniu o niej.

Prawo nie określa dokładnie, jak powinno zostać przeprowadzone zebranie wspólnoty mieszkaniowej. W praktyce zazwyczaj zaczyna się ono od przedstawienia przez przewodniczącego porządku obrad. Następnie zgodnie z harmonogramem odczytywane są uchwały. Po każdej z nich następuje dyskusja, a następnie głosowanie. Co ciekawe, o organizacji zebrania decyduje nie tylko zarząd. Może być ono zwołane także na wniosek właścicieli posiadających co najmniej 10% udziałów w nieruchomości.

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Uchwały to dokumenty, które przyjmowane są podczas zebrań wspólnoty mieszkaniowej lub w drodze indywidualnego głosowania. Najczęściej przygotowuje je zarząd, jednak do ich wnoszenia mają prawo także właściciele lokali. O treści każdej przyjętej uchwały zarząd ma obowiązek poinformować mieszkańców na piśmie.

Uchwały standardowo przyjmowane są większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Można jednak wprowadzić zasadę, że w przypadku danego dokumentu na każdego członka przypada jeden głos. Jeśli udziały wszystkich właścicieli po zsumowaniu nie są równe jeden lub gdy jedna z osób posiada ponad połowę nieruchomości, wówczas zasada jednego głosu może zostać wprowadzona na żądanie członków będących właścicielami co najmniej 20% posesji.

Warto wiedzieć, że każdy z właścicieli może zaskarżyć przyjętą uchwałę do sądu. Ma do tego prawo, jeśli uważa, że jest ona niezgodna z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością lub też narusza w jakiś sposób jego interesy. Czas na to przeznaczony wynosi 6 tygodni od dnia przyjęcia dokumentu.

Pandemia COVID-19 a zebrania

Organizacja zebrania wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii COVID-19 okazała się prawdziwym wyzwaniem dla zarządców nieruchomości. Przede wszystkim problemem stał się zakaz zgromadzeń, który miał na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Tymczasem zebranie powinno odbyć się w tradycyjnej stacjonarnej formie.

W odpowiedzi na wątpliwości lokatorów oraz zarządców nieruchomości rząd wydał oświadczenie, w którym informuje, że organizacja zebrań powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie zasadami bezpieczeństwa, które możecie znaleźć pod tym linkiem. W praktyce oznacza to, że jeśli dozwolone są zgromadzenia do 100 osób, maksymalnie tylu właścicieli może wziąć udział w spotkaniu stacjonarnie. Dopuszcza się formę hybrydową, czyli taką, w której reszta uczestniczy w spotkaniu za pomocą urządzeń komunikacji zdalnej. Podkreślone jest również, że osoby uczestniczące w zebraniu powinny mieć maseczki, a pomieszczenie być dokładnie wywietrzone.

Dodatkowo zebranie wspólnoty mieszkaniowej nie musi być organizowane w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Zarządca nieruchomości ma na to czas do 6 tygodni od dnia jego odwołania. Nie dotyczy to jednak głosowania w sprawie ustalenia rocznego budżetu, które powinno zostać zorganizowane w terminie. Zgodnie z treścią ustawy głosowanie w jego sprawie może mieć formę indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Poza formą tradycyjną zarządcy mogą przeprowadzić je również drogą elektroniczną lub w hybrydowo.

Podsumowanie

Pandemia COVID-19 zmusiła nas do zmiany wielu przyzwyczajeń. Wprowadzane zasady i ograniczenia mają na celu ochronę naszego zdrowia, jednak wymagały wypracowania nowych rozwiązań i odnalezienia się w zmienionej rzeczywistości. Zarządcy nieruchomości również zostali postawieni przed wyzwaniem. Zebrania wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii COVID-19 najczęściej organizowane były online. Nie jest to rozwiązanie idealne i wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Pozwala jednak na omówienie ważnych dla nieruchomości spraw i wyrażenie opinii mieszkańcom, zapewniając im jednocześnie bezpieczeństwo.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy