fbpx

Zarząd, zarządca czy administrator?

Zarząd, zarządca czy administrator?

Kto jest za co odpowiedzialny we wspólnocie mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa to temat, który często wydaje się skomplikowany dla osób niemających z nim wcześniej zbyt wiele do czynienia. Przepisy definiują ją jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnoty dzielą się na małe i duże. Kiedy mówimy o tych drugich, pojawiają się pojęcia takie jak zarządca nieruchomości, zarząd oraz administrator. Niektórym mogą wydawać się one tożsame, jednak każdy z tych organów różni się nieco od siebie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Sposób zarządu wspólnotą mieszkaniową

O dużej wspólnocie mieszkaniowej mówimy, kiedy liczba wyodrębnionych lokali jest większa niż trzy. Zgodnie z art. 18 Ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali właściciele muszą w takim przypadku wybrać sposób zarządu nieruchomością. Wyróżniamy dwa sposoby:

Zarząd osobowy
Zarząd wyłaniany jest spośród członków wspólnoty mieszkaniowej w drodze głosowania. Może być jedno lub kilkuosobowy. Jeżeli nie będzie on spełniać oczekiwań pozostałych lokatorów, mogą oni zadecydować o jego odwołaniu.

Zarząd powierzony
Mieszkańcy mogą zadecydować o powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej. Wówczas sporządzany jest akt notarialny, który daje pełnomocnictwo do działania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. W takim przypadku mówmy o zarządcy nieruchomości.

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych, zapraszamy Was do TEGO ARTYKUŁU.

Kompetencje zarządu i zarządcy nieruchomości

Poza lokalami będącymi własnością członków wspólnoty mieszkaniowej, każda nieruchomość ma również części wspólne, czyli np. korytarze, dach, elewację czy parking. Ktoś musi o te części dbać i właśnie w tym właśnie celu powoływany jest zarząd lub zarządca. Jak wspomina przytoczona już Ustawa, odpowiada on za kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowanie jej na zewnątrz, a także w stosunkach pomiędzy poszczególnymi członkami.

Ponadto do jego obowiązków należy pobieranie opłat od właścicieli lokalów, prowadzenie dokumentacji, zapewnienie niezbędnych napraw i przeglądów technicznych oraz dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców na terenie nieruchomości. Co najmniej raz w roku, w ciągu pierwszych trzech miesięcy, zarządca musi zwołać zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej. Warto dodać, że nie może on sam podejmować wielu ważnych decyzji. Prawo do tego mają wszyscy właściciele lokalów, a dzieje się to za pośrednictwem uchwał przyjmowanych w drodze głosowania.

Więcej o obowiązkach zarządcy wspólnoty mieszkaniowej możecie PRZECZYTAĆ TU.

Zadania administratora

Skoro za wspólnotę mieszkaniową odpowiada zarządca nieruchomości, czym zajmuje się administrator? Czy te dwie funkcje są tożsame? Od razu odpowiemy, że nie.

Czynności wykonywane przez administratora zawierają się w tych, za które odpowiada zarządca, jednak zakres jego kompetencji jest węższy. Ogólnie można powiedzieć, że jest on odpowiedzialny za opiekę nad nieruchomością. Do jego głównych zadań należy dbanie zachowanie czystości w obrębie części wspólnych, pobieranie opłat od członków wspólnoty mieszkaniowej, prowadzenie korespondencji oraz organizowanie niezbędnych napraw. Warto jednak zaznaczyć, że nie podejmuje on samodzielnie decyzji, nie podpisuje umów ani dokumentów – za to odpowiedzialny jest zarząd.

Podsumowanie

Aby wspólnoty mieszkaniowe funkcjonowały sprawnie, niezbędny jest podmiot, który będzie je nadzorował. Taką właśnie funkcję pełni zarząd lub zarządca nieruchomości. Administrator natomiast zajmuje się głównie kwestiami technicznymi i dbaniem o budynek.

Resideo jest profesjonalną firmą zajmującą się kompleksowym zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz administrowaniem na terenie całego powiatu poznańskiego (i nie tylko!) od ponad 15 lat. Nasi zarządcy mają doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje, dlatego właśnie doskonale rozumieją potrzeby mieszkańców!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYNAJMIE MIESZKAŃ?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

Wyślij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego w celu zgłoszenia zapytania na temat usługi zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania najmem lub pośrednictwa w sprzedaży lokalu.    Podobne wpisy